مرسی 

قدم اول فوق العاده

خدا را شکر عالی شروع شد با اینکه خیلی حرص خوردیم و

شاید نا امید بودیم چند دقیقه پایانی .

مرسی گوچی ، مرسی جهانبخش ، مرسی کیروش ، مرسی

همه و مرسی مردم ایران .

خدا را شکر

خدا را شکر

خدا را شکر .

 Shahrouznamazi30   : Instagram 

ایران 2      ....    قطر   0

رضا قوچانی نژاد ، علیرضا جهانبخش

( ساده دل )

منبع اصلی مطلب : پسرك ساده دل
برچسب ها : مرسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : خدا را شکر برای یک شب عالی ...