خوشحالم که دوباره فرصتی شد برای درد و دلی با دوستانی که

سالهای طولانیست به حرف های من با خوش قلبی و وفاداری

گوش میدهند ، دلم همواره به دوستانی همچون شما خوش بوده

و خواهد بود ، همیشه گفتم که آرزو و هدف داشتن فوق العادست

ولی هر چیزی زمانی داره و اگر از زمانش گذشت دیگه هرگز

لذتی که باید داشته باشه نداره ، خوبه رسیدن به آن ها ولی رسیدن

به وقت ، آرزو میکنم برای تک تک آدما که به هدف و آرزوشون

به وقتش برسند و لذت رسیدن بهش و به خوبی بچشند

پس تا زمان دارید تلاش کنید و بجنگید برای رسیدن بهشون . همین .

( ساده دل )

منبع اصلی مطلب : پسرك ساده دل
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : به وقت به آرزوها و هدفتان برسید لطفا ...